• TurkishEnglishGermany

BLOG YAZILARI

FATMA ŞAKİR MEMİK

Tıp doktoru ve siyasetçi.

Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla TBMM V. dönemde (1935) TBMM’ye giren 14 kadın milletvekilinden biridir. TBMM’de V, VI. ve VII. dönem Edirne milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur.

1903’te Safranbolu’nun Akören Köyü’nde doğdu. Babası ekmekçi ve un taciri Şakir Bey, annesi Cemile Hanım’dır

İlköğrenimine Safranbolu’da başladıktan sonra sekiz yaşında babası ile birlikte İstanbul’a giderek Beyazıt İnas numune Mektebi ile Bezmiâlem Valide Sultan Mektebi’nde okudu. 1923 yılında liseyi bitirip Tıbbiye’ye girdi. 1929’da Tıbbiye’den birincilikle mezun oldu.

1929-1931 yılları arasında Vakıf Gureba Hastanesi’nde dahiliye ihtisası yaptı. 1934 yılında dahiliye uzmanı olduktan sonra 1935’te Gureba Hastanesi poliklinik şefi oldu. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası Eminönü Kaza Merkezi Heyeti idare asil üyesi ve vilayet merkezi yedek üyeliğinde bulundu.

8 Şubat 1935 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Edirne milletvekili adayı olarak gösterildi. V. dönem Edirne milletvekili olarak TBMM’ye girdi. Dönem boyunca Sıhhat ve İçtimaî Muavenat Encümeni’nde kâtiplik görevi yaptı. Ayrıca İş Kanunu’na ek kanun lâyîhası ve Spor Teşkilâtı Kanun Lâyîhası’nı görüşmek üzere kurulan geçici encümenlerde de görev aldı.

Milletvekilliğinin yanı sıra hayır işleri ve kültürel faaliyetlerde bulundu; Çocuk Esirgeme Kurumu İdare Heyeti ve Kızılay Genel Merkez’inde çalıştı, Halkevi sosyal kolunda haftada bir poliklinikte görev yaptı.

1947-1949 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi dâhiliye uzmanlığı, 1950-51 yıllarında İstanbul İşçi Sigortaları Beşiktaş Dispanseri dâhiliye uzmanlığı, 1951’den 1968’e kadar Şişli Çocuk Hastanesi dâhiliye poliklinik şefliği görevlerinde bulundu.  1968’de emekli oldu.

9 Şubat 1991’de hayatını kaybetti.

admin

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

BENZER YAZILAR

KÖKSAL TOPTAN

1943 yılında Rize’de doğdu İlkokulu, Ortaokulu ve li eyi Zonguldak’ta bitirdi 1966 Yılında İ tanbul Üniver ite i Hukuk Fakülte i’nden mezun oldu Zonguldak’ta erbe t avukatlık ve...

İSMET KAYA ERDEM

İ met Kaya Erdem 1928 yılında Safranbolu’da doğdu İlkokulu Kalealtı İlköğretim Okulu’nda okudu İ tanbul İkti adi ve Ticari İlimler Akademi inden mezun oldu Hazine Genel...

DR. CAHİT KARAKAŞ

Cahit Karakaş 1928 yılında Bartın'da doğdu 1946’da Erzurum Li e i’ni para ız yatılı olarak bitirdi, 1951’de İ tanbul Teknik Üniver ite i İnşaat Mühendi liği bölümünden mezun...

OSMAN ZEKİ ORAL

Re am Hattat Halil Kâzım Efendi'nin oğlu olan O man Zeki Oral 1925 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu İlk ve orta öğ­reniminden onra girdiği İ tanbul Gü­zel Sanatlar Akademi i'ni...

YORUM YAP