• TurkishEnglishGermany

BLOG YAZILARI

OSMAN ZEKİ ORAL

Ressam

Hattat Halil Kâzım Efendi’nin oğlu olan Osman Zeki Oral 1925 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu. İlk ve orta öğ­reniminden sonra girdiği İstanbul Gü­zel Sanatlar Akademisi’ni Bedri Rah­mi Eyüboğlunun atölyesinde çalıştıktan sonra 1950’de bitirdi.

Kısa bir sü­re, Mısır prenseslerinden İffet Hassan’ın özel ressamlığını yaptı. 1953-1966 yılları arasında Bolu Kız ve Erkek Öğretmen Okullarında Resim-iş Öğretmenliği görevinde bulundu. 1966’da Milli Eğitim Bakanlığı tara­fından, Bolu ili Güzel Sanatlar Galerisi’nin kuruluşu için görevlendirildi. Bir yıl kadar müdürlüğünü yaptığı bu galeride yetenekli öğrencilere resim kursları düzenledi. Daha sonra Anka­ra Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nin müdürlüğüne getirildi. Yetişkinlerin ve özellikle yetişme çağında bulunan çocukların toplu halde çalışmalarına olanak veren resim kurslarını, bu ga­leride de sürdürdü. Başta Devlet Re­sim ve Heykel Sergileri olmak üzere, çeşitli karma sergilere katılan Osman Zeki Oral, üyesi bulunduğu Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin toplu sergilerine resimler verdi.

1966’da Tahran’da İki yılda bir Sergisi’nde onur ödülü,

1973’te 34. Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde Alaplı-Taşbaşı adlı yapıtıyla başarı ödülü,

1973’te 50. Yıl Resim ve Heykel Sergisi’nde başarı ödülü,

1985’te 46.Devlet Resim ve Heykel Sergisi’n­de Ereğli-Bozhane Önü adlı yapıtıy­la başarı ödülü kazanan Osman Zeki Oral’ın başlıca resimleri, İstanbul ve Ankara Resim ve Heykel Müzelerin­de, Ankara’daki Milli Kütüphane ko­leksiyonunda, ayrıca özel ve resmi başka koleksiyonlarda bulun­maktadır.

Osman Zeki Oral’ın sanatı genellikle; Kara­deniz yöresinin manzaralarını konu alan büyük boyutlu tabloları ve aynı dö­nemde Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinden yetişmiş öteki ressamlarda da ağır basan yöresellik anlayışına bağlıdır. Dış çizgileri kesin hatlarla sınır­lanan, içleri saf, katışıksız ve uçuk tonlarla doldurulan yöresel görünüm­ler, herhangi bir çağdaş akım ya da eğilimi izlemek yerine, kendi duyarlığının, doğa sevgisinin, yaşanmış anı­larının kaynaklarını araştırmaya, yansıtmaya yönelik bir çabanın ürünleridir.

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneğinin kurucu üyeleri arasında yer alan Osman Zeki Oral, 3 Mayıs 2012 tarihinde Ankara’da 87 yaşında vefat etti.

 

 

23 Mayıs 2020 1601 okunma ,
admin

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

BENZER YAZILAR

KÖKSAL TOPTAN

1943 yılında Rize’de doğdu İlkokulu, Ortaokulu ve li eyi Zonguldak’ta bitirdi 1966 Yılında İ tanbul Üniver ite i Hukuk Fakülte i’nden mezun oldu Zonguldak’ta erbe t avukatlık ve...

İSMET KAYA ERDEM

İ met Kaya Erdem 1928 yılında Safranbolu’da doğdu İlkokulu Kalealtı İlköğretim Okulu’nda okudu İ tanbul İkti adi ve Ticari İlimler Akademi inden mezun oldu Hazine Genel...

DR. CAHİT KARAKAŞ

Cahit Karakaş 1928 yılında Bartın'da doğdu 1946’da Erzurum Li e i’ni para ız yatılı olarak bitirdi, 1951’de İ tanbul Teknik Üniver ite i İnşaat Mühendi liği bölümünden mezun...

TÜRKER İNANOĞLU

Yönetmen-Yapımcı Türker İnanoğlu 18 Mayı 1936’da Safranbolu’da dünyaya gelir Baba ı Abdülhamit’in huzur hoca ı Mu tafa Lütfi Efendi’nin oğlu Dr Hakkı Nevin, anne i...

YORUM YAP