• TurkishEnglishGermany

Hakkımızda

2004 yılında bölgedeki valilikler, belediyeler ve Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen Hocamızın öncülüğünde “İstanbul’dan Amasra’ya Kültür yolu projesi” adı altında başlanılmış ve 11.08.2004 tarihinde  Bolu ilinde başlayan 5 günlük program çerçevesinde yapılan toplantılar neticesinde projenin tanıtımı yapılmış, sonrasında yapılan basın açıklaması ile duyurulmuştur. Daha sonraki dönemlerde Proje Danışma Kurulu tarafından Taraklı’dan Amasra’ya Kültür Yolu Kalkınma Birliği (TADKÜB) adı altında birlik oluşumuna karar verilmiş olup, çeşitli dönemler halinde evreler geçirmiştir, Çekül Vakfı Başkanı Prof Dr. Metin Sözen’in bölgenin bir yol olarak değil bölgesel bir çalışma ile daha fazla etki edeceği fikri ile birliğin adı Batı Karadeniz Kalkınma Birliği olarak değiştirilmiş ve sınırları Batı Karadeniz Bölgesi içine alınmıştır.

Dönem içinde yayınlanmış olan tip tüzük nedeni ile birlik tüzüğü tekrar revizyona uğramış ve mevcut kuruluş tüzüğü oluşturularak Bakanlar Kurulunun 28.07.2008 tarih ve 2008/13996 sayılı onayı ile kurulmuştur.

Misyonumuz

Yerel yönetimler ile meslek ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirerek kentlerimizin tarihsel, kültürel ve doğal dokusunun korunmasını ve tanıtımını sağlamak.

Vizyon

Batı Karadeniz Bölgesinde; adalet esasına göre gelir getiren, dış göçü azaltan, bölge ve ülke ortalamaları arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltan faaliyetler yoluyla, bölgedeki zengin, kültürel – doğal ve üretime yönelik değerler üzerine inşa edilmiş, sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olan en kısa sürede sağlanması doğrultusunda, bölgede bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmaktır.

Batı Karadeniz Bölgesinde ve bu havzanın içinde bulundurduğu yöneticileri bu umutlarla bölgemizin güzelliklerinin yok olmaması ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliğini kurdular.

 

Birliğin amacı ve üyelerce birliğe devredilen görev ve hizmetler.

Batı Karadeniz Kalkınma Birliğinin amacı bölgesinde; gelir getiren, dış göçü azaltan, bölge ve ülke ortalamaları arasındaki gelişmişlik farklılıklarını azaltan faaliyetler yoluyla, bölgedeki zengin, kültürel-doğal ve üretime yönelik değerler üzerine inşa edilmiş, sürdürülebilir kalkınmanın mümkün olan en kısa sürede sağlanması doğrultusunda, bölgede bulunan yerleşim birimlerinin sosyal, kültürel ve ekonomik

kalkınmalarına yönelik her türlü çalışmaları yapmak, yaptırmak, sonuçlarını ulusal ve uluslararası ortamlara taşımak ve tanıtımını boyutlandırmak ve bu amaçla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmaktır.

Birlik çalışma alanı içinde, üye kurum ve kuruluşlar bölgesel ölçekte teker teker kendi imkanlarını aşan ve aşağıda sayılan hizmetler ile yetkili organlarınca ayrıntılı olarak tanımlanan hizmetleri yerine getirmek.

 

03 Temmuz 2019 2567 okunma