• TurkishEnglishGermany

BLOG YAZILARI

ADNAN ATAMAN

Müzikolog, folklor uzmanı, eğitimci ve sanatçı

1926 yılında İstanbul’da doğdu. Babası, Sadi Yaver Ataman, annesi Fatma Pakize Hanım’dır.

İlk ve orta öğrenimini, çocukluk yıllarını geçirdiği Karadeniz Ereğli, Safranbolu ve Kastamonu’da tamamladı. Kastamonu Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde dört yıl boyunca eğitim gördü.

Eğitim hayatı sürerken; 1949 yılında İstanbul Radyosu’nun yayın hayatına başlaması ile birlikte, Sadi Yaver Ataman tarafından kurulan ve yönetilen “Memleket Havaları Ses ve Saz Birliği”nin çalışmalarına ve yayınlarına saz sanatçısı olarak katılmaya başladı.

1951 yılında tamamladığı askerlik hizmetinin ardından; İstanbul Defterdarlığı Beşiktaş Verâset Vergi Dairesi’nde çalıştı. Memuriyet hayatı ile birlikte, bir süre İstanbul Belediye Konservatuarı bünyesinde yine Sadi Yaver Ataman tarafından kurulan ve yönetilen Folklor Tatbikat Topluluğu’nda fahri saz sanatçısı olarak yer aldı. 1953 yılından itibaren de, açılan özel bir sınavla kadrolu saz sanatçısı odu.

Sadi Yaver Ataman’ın, 1960 yılında şeflik görevinden ayrılması üzerine; 1961 yılında, Konservatuvar Müdürlüğü’nce bu topluluğun şefliğine ve yöneticiliğine atandı. Şeflik ve yöneticilik görevini, emekli olduğu 2005 yılına kadar aralıksız 44 yıl boyunca sürdürdü.

Sanat hayatı boyunca İstanbul ve çevresinde 500’e yakın periyodik konser yöneten Adnan Ataman; ülkemizin çeşitli yörelerinde ve ülkemiz dışında da onlarca konsere sanatçı ve koro şefi olarak katıldı. Tunus, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Belçika’nın çeşitli şehirlerinde konserler yönetti, uygulamalı seminerler verdi.

Türkiye genelinden ve Türkiye dışında yaşayan soydaşlarımızdan çok sayıda türküler derledi ve bunlardan 300 kadarını notaya alarak Türk halk müziği genel repertuvarına kazandırdı.

İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda: “Topluluk yöneticiliği” yanında; “Folklor İnceleme ve Derleme Kurulu Üyesi”; TRT İstanbul Radyosu’nda: “Saz sanatçısı” ve“Yurttan Sesler Topluluğu Yöneticisi” olarak çalıştı. TRT’de, ayrıca “Danışma Kurulu”, “Denetleme Kurulu”, “Repertuar Kurulu”, “Sınav Kurulu” ve “Nota Tashih Kurulu ”üyeliklerinde bulundu; açıklamalı programlar hazırladı ve yönetti.

İstanbul [İTÜ] Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı kurucuları arasında da yer alan Adnan Ataman, bir süre bu kurumda öğretim elemanı olarak görev yaptı.

2005 yılında; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu şefliğinden ve TRT İstanbul Radyosu’nda sürdürdüğü Denetleme ve Repertuvar Kurulu üyeliklerinden istifa etti. 2007 yılında da, 1993 yılında itibaren 14yıl boyunca öğretim görevlisi olarak çalıştığı Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ndeki görevinden ayrıldı.

Adnan Ataman’ın, emeklilik hayatında yazdığı iki kitap da, ülkemiz kültür-sanat hayatına armağan edilen yazılı kaynak eserlerdir. Meslekî tecrübe, bilgi ve anılarını; Türk Edebiyatı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın katkıları ile yayınlanan “Bu Toprağın Sesi [Halk Musikimiz]” adlı kitapta toplayan Adnan Ataman, baba toprağı Safranbolu’da geçen çocukluk yıllarına karşılık da; “Safranbolu Türküleri ve Oyun Havaları” adlı kitabını, Safranbolulu hemşehrilerine armağan etmiştir

09 Mayıs 2020 1583 okunma ,
admin

Bu yazarın açıklaması maalesef yok.

BENZER YAZILAR

KÖKSAL TOPTAN

1943 yılında Rize’de doğdu İlkokulu, Ortaokulu ve li eyi Zonguldak’ta bitirdi 1966 Yılında İ tanbul Üniver ite i Hukuk Fakülte i’nden mezun oldu Zonguldak’ta erbe t avukatlık ve...

İSMET KAYA ERDEM

İ met Kaya Erdem 1928 yılında Safranbolu’da doğdu İlkokulu Kalealtı İlköğretim Okulu’nda okudu İ tanbul İkti adi ve Ticari İlimler Akademi inden mezun oldu Hazine Genel...

DR. CAHİT KARAKAŞ

Cahit Karakaş 1928 yılında Bartın'da doğdu 1946’da Erzurum Li e i’ni para ız yatılı olarak bitirdi, 1951’de İ tanbul Teknik Üniver ite i İnşaat Mühendi liği bölümünden mezun...

OSMAN ZEKİ ORAL

Re am Hattat Halil Kâzım Efendi'nin oğlu olan O man Zeki Oral 1925 yılında Karadeniz Ereğli’de doğdu İlk ve orta öğ­reniminden onra girdiği İ tanbul Gü­zel Sanatlar Akademi i'ni...

YORUM YAP